Levitating Books

"הכוחות המשפיעים על עתיד הכסף"
הספר המלא

ההתפתחות הטכנולוגית המואצת מערערת את מאזני הכוחות המוכרים לנו, לא רק מצד נותני השירותים בעולם הפיננסי, אלא בעומק הפרדיגמות הקשורות לכסף ולמערכותיו:

את הכסף עצמו, טכנולוגית יכול כל גוף להנפיק.

את אופן התנהלותו, ניתן 'לתכנת', כך שיכיל סט כללים דיגיטליים שכלולים בתוך הגדרותיו, ועל פיהם הוא ייסחר ויתנהג.

מאזני הכוחות בין הציבור לגופים המוסדיים מועמדים למבחן, ואלטרנטיבות חדשות למתן השירתים הקשורים לשמירה על נכסים לרבות הכסף עצמו תופסות תאוצה, ומשנות את מאזני הכוחות בין הרגולטורים, הבנקים המרכזיים, רשמי הבעלות על נכסים וחברות ענק טכנולוגיות.

שינויים אלה מעצבים את העתיד הפיננסי המתהווה, ומשפיעים בעצם על כל השחקנים - החל מהאדם הפרטי, דרך חברות הזנק, חברות ציבורית, ותאגידי ענק, וכלה בקונגלומרטי טכנולוגיה והרגולטורים עצמם, וחשוב להכיר אותם, להתעדכן על הנעשה, ולהתכוונן בהתאם -

שכן שינויים טקטונים בסדרי הגודל המתרחשים היום, יש בכוחם ליצור מגוון הזדמנויות לצד סיכונים.

ספר זה נכתב ביוזמתה של מירב הראל, ונערך ע"י תמיר בלאנדר, בשיתוף של סטודנטים נבחרים ממסלול ה MBA במכללה למנהל בראשון לציון במסגרת קורס פינטק ובלוקצ'יין. הספר נכתב במטרה לנתח לפרטים את השינויים המתהווים לנגד עינינו בכל רבדי המערכת הפיננסית ולהנגיש את המידע לקהל הרחב. 

ניתן להוריד את הספר לתקופה מוגבלת בחינם!

 

Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

123-456-7890 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram